Torres Besòs des del Fòrum

Rosa M. Font  Regí - Torres Besòs des del Fòrum